Edukator - informacja o wynikach naboru

fot. MPPP w Gnieźnie

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

na wolne stanowisko 

edukator muzealny

 

 

 

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

 

 

 

Jarosław Mikołajczyk

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Kandydat spełnia  wszystkie wymagania  formalne, posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

 

 

 

 

 

 

#praca #edukator #muzeum