Wyniki naboru na stanowisko Edukator Muzealny

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

na wolne stanowisko 

edukator muzealny

 

 

 

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

 

 

 

Michał Jerzy Pilas

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Kandydat spełnia  wszystkie wymagania  formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

#muzeumgniezno #praca #wyniki