Skarby doliny Prosny

wystawa czasowa | czas trwania: 15 kwiecień 2015 - 11 października 2015

Wystawa "Skarby doliny Prosny" to zmodyfikowana, gnieźnieńska odsłona ekspozycji powstałej w związku z obchodami jubileuszu Osiemnastu i pół wieku Kalisza. Przedstawiała ona najcenniejsze zabytki archeologiczne z Kalisza i okolic.

Ekspozycję otwierał depozyt kilkudziesięciu przedmiotów brązowych, odkrytych w 2010 roku w okolicach Bolesławca nad Prosną koło Kępna. Przedmioty znajdujące się w depozycie pozwalają datować skarb na drugą połowę IV okresu epoki brązu lub pierwszą połowę V okresu epoki brązu. Na wystawie dominowały monety, licznie na terenie ziemi kaliskiej znajdowane, które doskonale ilustrują bogatą historię tych ziem również poprzez czasy średniowiecza, kiedy to Kalisz przeżywał swód drugi rozkwit.

Naszą wyprawę po historii Kalisza w monecie, kończyła prezentacja skarbu z Kościelnej Wsi. Depozyt ten jest największym zachowanym do chwili obecnej późnośredniowiecznym znaleziskiem monetarnym z tych okolic. Na towarzyszących zabytkom planszach przedstawione zostały zabytki skarbu z Zagorzyna – bardzo rzadkie brakteaty Mieszka III Starego produkowane w Kaliszu oraz denary kaliskie króla Kazimierza Wielkiego przedstawiające po jednej stronie orła, a po drugiej głowę wołu – herb ziemi i województwa kaliskiego.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (MOZK) oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie (IAiEPAN).

Kuratorzy wystawy: Adam Kędzierski (IAiEPAN), Leszek Ziąbka (MOZK), Jakub Magrian (MPPPG)
Projekt graficzny plakatu i informatora: Dariusz Stryniak


 

 

Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Gości muzeum wita dyrektor MPPP, dr Michał Bogacki. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Przemawia Jerzy Aleksander Splitt, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. O ekspozycji opowiada jeden z jej autorów, Leszek Ziąbka. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. O średniowiecznych eksponatach opowiada Adam Kędzierski, współautor wystawy. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Po ekspozycji oprowadza Jakub Magrian, kurator wystawy ze strony MPPP. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek
Wernisaż wystawy, 15.04.2015. Fot. Ł. Kaczmarek

#