Motywy słowiańskie w sztuce

fot. FotoStube

Na tej wystawie pokazujemy słowiańską kulturę naszych przodków widzianą oczami artystów różnych epok. Od wieków nawiązywali oni w swej twórczości do początków państwa polskiego. Prawdziwa eksplozja takich zainteresowań nastąpiła w 1. połowie XIX w. i trwa do dziś. 

Nasza wystawa jest nieco inna od pozostałych stałych ekspozycji. Prezentujemy na niej co jakiś czas kolejnych autorów lub kolejne tematy nawiązujące do słowiańszczyzny. Jeśli odwiedzicie nas w kolejnych latach, zobaczycie zupełnie inne dzieła. Zapraszamy więc ponownie!

 

SŁOWIAŃSZCZYZNA W DRZEWORYTACH STANISŁAWA JAKUBOWSKIEGO

Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) to czas, gdy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bez przeszkód mogło rozwijać się zainteresowanie artystów polskich słowiańską, przedchrześcijańską kulturą i tradycją naszych przodków. Przykładem jest twórczość Stanisława Jakubowskiego (1888-1964) – malarza, grafika, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którego drzeworyty prezentujemy na wystawie. Pochodzą one z dwóch tek graficznych: „Prasłowiańskie motywy architektoniczne” (1923 r.) i „Bogowie Słowian” (1933 r.).

Drzeworytnicze kompozycje z motywami architektonicznymi oraz wizerunkami bóstw słowiańskich, wraz z autorskimi opisami pióra S. Jakubowskiego, powstały w efekcie połączenia dużego talentu plastycznego autora oraz jego wiedzy etnograficznej, popartej obserwacjami „w terenie”, lekturami i zainteresowaniem historią i kulturą tzw. ludową. To także odbicie wyobrażeń i dopowiedzeń, aktualnych w dwudziestoleciu międzywojennym, dotyczących trudnych do uchwycenia przez badaczy wierzeń oraz kultury naszych słowiańskich przodków. Wszystko to stanowi doskonały przykład postrzegania tej tematyki przez naszych dziadów i pradziadów niespełna sto lat temu. 

Prezentowane na wystawie grafiki są własnością Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.


Kurator wystawy: Dariusz Stryniak
Oprawa prac: Łucja Drzewiecka-Ranoszek 

#wystawa #słowiańszczyzna #sztuka #jakubowski