Mobilne Muzeum zagości na Koronacji Królewskiej

fot. MPPP w Gnieźnie


Już podczas najbliższej Koronacji Królewskiej w Gnieźnie (27-28 lipca) będziecie mogli spotkać się z nami oraz z Mobilnym Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Będziemy opowiadać o wykopaliskach archeologicznych w Gnieźnie na terenie dawnego, wczesnośredniowiecznego grodu gnieźnieńskiego.

Program, który zaprezentujemy w Mobilnym Muzeum, wiąże się z historią odkryć archeologicznych prowadzonych od XIX w. na Górze Lecha. Inspiracją dla tego tematu jest tegoroczny program wykopalisk EKSPEDYCJA PALATIUM Gniezno 2019 realizowany przez naszych archeologów, którzy poszukują dawnej gnieźnieńskiej siedziby piastowskich władców.

W Mobilnym Muzeum usłyszycie historie postaci związanych z gnieźnieńską archeologią i zobaczycie odnalezione zabytki. Będzie też okazja, by spotkać się z kierownikiem tegorocznej ekspedycji – dr. Tomaszem Janiakiem, który opowie o swoich marzeniach związanych z aktualnymi wykopaliskami.

Ci, którzy będą chcieli zobaczyć, czy nadają się na archeologów, mogą sprawdzić się na naszym Archeologicznym Torze Przeszkód. Tuż przy muzealnym namiocie rozstawimy przebieg trasy z zadaniami wiążącymi się z codzienną pracą archeologa. Od biegania z taczkami, przez wykopywanie obiektów, robienie pomiarów, aż po wypełnianie kart katalogowych. Tylko najlepsi otrzymają od nas pamiątkową odznakę.

W Mobilnym Muzeum opowiemy o naszym nowym programie edukacyjnym „Się zaczęło w Polsce Piastów”, zaprezentujemy wydawnictwa, m.in. trzecią część komiksu „Borka i Sambor”: „Smok”. Związane z komiksem gadżety muzealne będzie można nabyć w okazyjnych cenach!

Spotkajcie się z nami na placu św. Wojciecha w Gnieźnie przez cały czas trwania Koronacji Królewskiej 2019!

#KoronacjaKrólewska #MobilneMuzeum #Gniezno