Słowianie połabscy - otwarcie wystawy

fot. MPPP w Gnieźnie


11 sierpnia o godzinie 12.00 otwieramy nową wystawę czasową. Opowiadać będzie o dziejach Połabian – najbardziej na zachód wysuniętej grupie plemiennej Słowian, we wczesnym średniowieczu. Pomimo że znacząco wpłynęli oni na historię początków naszego państwa, według niektórych teorii nawet przyczynili się do przyjęcia przez Mieszka I chrztu, mało mówi się o nich w naszym kraju. A szkoda, bo stworzyli niezwykle interesującą kulturę, charakterystyczną dla całej zachodniej Słowiańszczyzny.

Połabianie to grupa Słowian zachodnich zamieszkująca przez wiele stuleci tereny dzisiejszych wschodnich Niemiec. Do dziś z tej licznej niegdyś społeczności pozostało jedynie kilkadziesiąt tysięcy Łużyczan. Pozostali w przeciągu wieku po utracie własnej samodzielności (ostatecznie w XIII w.) zasymilowali się z napływową ludnością niemiecką. We wczesnym średniowieczu Słowiańszczyzna połabska była ważnym graczem politycznym w tej części Europy, przez cały ten okres utrzymując pogaństwo. Był to więc ten obszar, który jako jeden z ostatnich na naszym kontynencie uległ chrystianizacji.

Na naszej wystawie zaprezentujemy ponad 100 zabytków archeologicznych będących pozostałościami po Połabianach. Większa część z nich pochodzić będzie z muzeów niemieckich i nigdy nie była pokazywana w naszym kraju. Prócz zabytków materialnych zaprezentujemy także źródła pisane dotyczące Połabian (a jest ich wyjątkowo dużo) oraz całe mnóstwo ciekawostek.

Wystawa przygotowywana jest we współpracy z Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum w Brandenburgu oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wystawę patronatem honorowym objął Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann.

Wystawa czynna do 1 marca 2020 r.

 

Kuratorzy wystawy:
Łukasz Kaczmarek (MPPPG)
dr Paweł Szczepanik (IA UMK)

Konsultacje naukowe:
dr Felix Biermann 
dr Thomas Kersting

Organizatorzy:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum w Brandenburgu
Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aranżacja:
Twórcza 10

Prezentowane zabytki pochodzą ze  zbiorów:
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
Dominikanerkloster Prenzlau Kulturhistorisches Museum
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

 

 

#SłowianiePołabscy #wystawa #SłowiańszczyznaZachodnia