Dawna wytwórczość na ziemiach polskich

► KATALOG WYSTAWY

► MOBILNY PRZEWODNIK PO WYSTAWIE

Wystawa czasowa | czas trwania: 29 kwietnia - 4 października 2015

Ekspozycja „Dawna wytwórczość na ziemiach polskich” prezentowała kilku wybranych dziedzin wytwórczości, takich jak:

- krzemieniarstwo neolityczne społeczeństw związanych z kulturą pucharów lejkowatych oraz kulturą amfor kulistych,

- brązownictwo ze starszej epoki brązu (ok. 1700–1300 p.n.e.), garncarstwo kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki  żelaza,

- hutnictwo rozwijające się od II w. p.n.e. do IV w. n.e., tkactwo z okresu rzymskiego,

- wytwórczość złotnicza oraz rogownicza związana z okresem wczesnego średniowiecza (IX-XI w.).

Wystawa ukazywała wymienione zagadnienia z perspektywy przebiegu procesów produkcyjnych: od surowca, poprzez jego przetwarzanie aż do gotowego przedmiotu. Eksponaty pochodziły ze zbiorów: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Rezerwat Krzemionki Opatowskie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie, Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wystawie towarzyszył mobilny przewodnik, efekt współpracy QRtag i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Autor scenariusza i kurator wystawy: Łukasz Kaczmarek
Ilustracje i projekty graficzne: Marta Czarnecka
Aranżacja wystawy: Łukasz Kaczmarek
współpraca: Łucja Drzewiecka-Ranoszek

Redakcja i opracowanie katalogu wystawy: Łukasz Kaczmarek
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

 

 

 


 

Okładka katalogu wystawy. Proj. Marta Czarnecka
Mobilny przewodnik po wystawie „Dawna wytwórczość na ziemiach polskich” – efekt współpracy QRtag i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

#