Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

79,90 zł

____________________________

Wydany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z wydawnictwem Triglav katalogów zabytków „wikińskich”, odnalezionych na ziemiach polskich. Stanowi on kompletne źródło wiedzy na temat obecności skandynawskiej w domenie wczesnopiastowskiej. Bogaty jest o aktualny stan badań podejmowanym zagadnieniem oraz liczne ilustracje, przedstawiające zabytki przypisywane Skandynawom.

____________________________

Ilość stron: 400

Wymiar: 205 x 290mm

Okładka: miękka

ISBN: 978-83-61391-22-7

Seria: Collectio Cathalogorum Gnesnensium, t. 1

____________________________

Redakcja naukowa: Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek
Redaktorzy serii: Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

współwydawca: Wydawnictwo „Triglav”, Szczecin

 

____________________________

 

Spis treści:

I Wprowadzenie

s. 7-10 Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek, Wstęp do serii

s. 11-18 Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Słowo wstępu do tomu

s. 19-30 Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Wystawa „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”

II Artykuły:

s. 31-72 Jerzy Sikora, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych

s. 73-82 Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka

s. 83-98 Grzegorz Kiarszys, Gdy archeolog pyta o etnos…

s. 99-112 Dariusz Andrzej Sikorski, Obecność Skandynawów w Polsce w okresie wczesnopiastowskim w świetle źródeł pisanych

s. 113-126 Jakub Morawiec, Obraz Słowian w średniowiecznej literaturze skandynawskiej

s. 127-144 Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne świadectwa obecności „Skandynawów” w państwie Bolesława Chrobrego

s. 145-154 Marek Franciszek Jagodziński, Truso — jak bardzo skandynawskie?

s. 155- 264 Leszek Gardeła, Czy w Polsce są groby wikingów? Skandynawskie praktyki pogrzebowe na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu

s. 265-278 Paweł Kucypera, Broń „wikingów” w Polsce

s. 279-375 Katalog zabytków

s. 375 Bibliografia

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

#CCG #Wikingowie #katalog