Koncert „Muzyka Świętych Jezior”

fot. MPPPG

Zapraszamy na koncert trio Mateusz Rychły, Elisabeth Seitz i Maciej Rychły, zatytułowany „Muzyka Świętych Jezior”. Jest on inspirowany wystawą kafli piecowych, prezentowanej w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. To efekt pracy muzyków podczas rezydencji artystycznej w MPPP.

Wybór rezydencji był podytkowany tym, że w MPPP artyści mieli okazję zetknąć się z obiektami świadczącymi o naszej najdawniejszej historii i kulturze. Muzyków urzekło archaiczne piękno gotyckich kafli wyłowionych z miejscowego jeziora. Znajdujące się na nich  płaskorzeźby stały się "partyturą" muzycznego spotkania, uniwersalną opowieścią zasymilowaną przez miejscową społeczność. Obrazy z gotyckiej ceramiki zostaną przywołane multimedialnie podczas koncertu.

Poznańscy muzycy Mateusz Rychły i Maciej Rychły grają „folk”. Źródłem wykonywanej przez nich muzyki jest żywy przekaz tradycyjnej kultury. Maciej Rychły gra na instrumentach pasterskich – archaicznych aerofonach funkcjonujących w tradycyjnych kulturach Europy. Niemiecka artystka Elisabeth Seitz gra „muzykę dawną”. Źródłem wykonywanej przez nią muzyki są historyczne zapisy. Elisabeth Seitz gra na psałterium – instrumencie o biblijnej proweniencji.

Koncert koordynuje Fundacja To Art z Poznania. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w dziedzinie kultury na 2019 r. oraz dzięki wsparciu organizacyjnemu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
11 grudnia 2019 r., godz. 12.00

Wstęp wolny

Obowiązują zapisy (listę gości zamykamy 6 grudnia 2019 r.)
t: 61 426 46 41 w. 210 lub e: rezerwacje@muzeumgniezno.pl

► Pobierz PLAKAT [plik PDF]

 

#koncert #MaciejRychły #MuzykaŚwiętychJezior