Wyniki naboru na stanowisko specjalista ds. administracji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
na wolne stanowisko

Specjalista ds. administracji

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Sylwia Czechowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia  wszystkie wymagania  formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

#muzeum #Gniezno #praca #wyniki