Wyniki naboru na stanowisko specjalista ds. promocji i informacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
na stanowisko

Specjalista ds. promocji i informacji

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany: Jeremi Kołecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnia  wszystkie wymagania  formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

#muzeum #Gniezno #praca #wyniki