Historyczne Widowiska Plenerowe

Wystawa "Historyczne widowiska plenerowe na ziemi gnieźnieńskiej w latach 70. XX wieku" prezentuje materiał związany z historycznymi widowiskami plenerowymi organizowanymi w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim w latach 70. XX wieku. Spektakle były znakomitą formą popularyzowania historii. Realizowali je ludzie z pasją, profesjonaliści, którzy nie bali się podejmowania różnych tematów z historii Polski. Gnieźnieńskie i lednickie widowiska były absolutnym novum w skali całego kraju. Z ich twórcami łączy nas zamiłowanie do historii i wielka chęć do jej upowszechniania. Wystawa jest wyrazem szacunku dla pracy i talentu wielu zaangażowanych wówczas osób.

Pomysłodawcami oraz autorami scenariuszy widowisk byli Włodzimierz Dopierała i Stanisław Pasiciel (wieloletni dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Spektakle organizowano cyklicznie pod nazwą „Legendy znaku Polan” w 1976, 1977 oraz 1978 roku. Inscenizacje miały zawsze podobną formułę tematyczną, artystyczną i wykonawczą (udział aktorów, statystów, zespołów tanecznych, komentarz lektorski, tło muzyczne, spektakularne efekty pirotechniczne). Dlatego na wystawie pokazujemy liczne fotografie, ulotki, plakaty, zapisy audio, a nawet oryginalne stroje i rekwizyty.

Wystawa czynna w naszym Muzeum od 11 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.


Organizator:

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kuratorzy wystawy:
Anna Lubczyńska (MPPPG)
Jakub Magrian (MPPPG)

Aranżacja oraz projekty graficzne:
YOS Studio, Poznań

Tłumaczenie:

Dorian Sobołtyński

Zdjęcia:

Dariusz Pietraszewski (MPPPG)

Jerzy Chlasta, Jerzy Miecznikowski, Jerzy Sieczkowski

Filmy:

muviLab

Realizacja:
Zespół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Prezentowane pamiątki użyczyli:

Włodzimierz Dopierała

Marian Górny

Adam Fajfer

oraz pochodzą ze zbiorów:

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Archiwum Państwowego w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie

Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

#Historia #Muzeum