POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Fot. FOTOSTUBE

Wystawa „Początki państwa polskiego”, otwarta w 2012 r., to czwarta edycja prezentowanych w naszym Muzeum od początków jego istnienia stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego wczesnego średniowiecza. Specyfika tej odsłony polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł: Państwo, Źródło, Kultura. Główną ideą jest pokazanie roli Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości, ze szczególnym wyróżnieniem Gniezna, a także ukazanie akcesji państwa piastowskiego do kręgu cywilizacji łacińskiej.

Na wystawie, składającej się z ponad 500 eksponatów, zobaczyć można m.in. rekonstrukcję drewnianego wału grodu w Gnieźnie z lat 40. X w., detale architektoniczne z XI-wiecznej katedry gnieźnieńskiej, zabytki archeologiczne dotyczące wierzeń i życia codziennego w czasach pierwszych Piastów pochodzące z Gniezna i okolic, regalia królewskie, księgi, dokumenty, pieczęcie i bulle, elementy wyposażenia średniowiecznych wojów, insygnia władzy biskupiej. 

Uzupełnieniem wystawy jest przedstawiona na osi czasu genealogia dynastii Piastów i znaczących faktów z historii okresu ich panowania.

Zwiedzanie wystawy „Początki państwa polskiego” dla grup zprganizowanych: rozpoczęcie zwiedzania co 20 minut.


Autorzy wystawy: Gerard Radecki, Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak
Współpraca: Łukasz Kaczmarek, Jakub Magrian oraz zespół pracowników MPPP w Gnieźnie
Projekt aranżacji: Raman Tratsiuk (Studio Flow)

Kurator wystawy: Tomasz Janiak

 

#wystawa #Gniezno #historia #Polska