Katedra gnieźnieńska. Świat średniowiecznej wyobraźni

fot. Jarosław Gryguć

Wystawa prezentowana w holu siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie miała na celu zainteresowanie pięknem oraz symbolicznym znaczeniem rzeźbiarskich przedstawień i detali, składających się na bogaty wystrój rzeźbiarsko-architektoniczny kościoła metropolitarnego w Gnieźnie, który podziwiać również możemy współcześnie.

Pozwala ona wniknąć w świat wyobrażeń i przekonań o świecie nadprzyrodzonym i realnym naszych przodków z okresu głębokiego średniowiecza. Dla dzisiejszego odbiorcy ten system średniowiecznych odniesień do symboliki, wiary i wyobrażeń jest częściowo niezrozumiały i stąd wymaga on pewnego rodzaju przewodnika. Taką właśnie rolę miały spełniać składające się na wystawę fotogramy, które wykonał gnieźnieński plastyk i fotograf - Jarosława Gryguć. Fotogramy te pozwalają do dziś odkrywać i pełniej „przeżywać” wnętrze tej świątyni.

Wystawa po raz pierwszy została pokazana w siedzibie Starostwa Gnieźnieńskiego  11 września 2016 r.

________________________________________________________________________________________________

Chcesz pokazać wystawę o tej tematyce w muzeum, domu kultury, szkole, czy urzędzie? A może chciałbyś ożywić tą ekspozycją przestrzeń swojego miasta i pokazać ją w plenerze? Skontaktuj się z nami!

Informacji na temat wystawy udziela Anna Fabiszak (spec. ds. marketingu i sprzedaży):

e: anna.fabiszak@muzeumgniezno.pl

t: +48 690 887 669

 

 

Katedra gnieźnieńska. Świat średniowiecznej wyobraźni. Fot. Jarosław Gryguć
Katedra gnieźnieńska. Świat średniowiecznej wyobraźni. Fot. Jarosław Gryguć
Katedra gnieźnieńska. Świat średniowiecznej wyobraźni. Fot. Jarosław Gryguć
Katedra gnieźnieńska. Świat średniowiecznej wyobraźni. Fot. Jarosław Gryguć

#