Gnieźnieńskie zakłady fotograficzne

W Gnieźnie mamy kilka zakładów fotograficznych, które bez trudu można wskazać. Jednak czy potraficie odnaleźć ślady dawnych miejsc, w których wywoływało się zdjęcia? O tym, jak imponująca jest historia gnieźnieńskich zakładów fotograficznych, opowie Elżbieta Kowalska, do niedawna kierownik Działu Historii Sztuki naszego Muzeum.

Tym razem zapraszamy Was, razem z Instytutem Kultury Europejskiej, do Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK), na kolejne już spotkanie z cyklu Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne. Dyskusję rozpoczniemy 25. lutego o godzinie 17.00. Wstęp wolny!

_____________________

Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Ich celem jest popularyzacja historii różnych miejsc, postaci czy całych procesów historycznych związanych z Gnieznem oraz jego okolicami. Inicjatorem tego działania jest prof. dr hab. Janusz Karwat z Zakładu Studiów Gnieźnieńskich IKE UAM. Razem z dr. hab. Leszkiem Wetesko z tego samego Zakładu, a wcześniej długoletnim pracownikiem i wicedyrektorem gnieźnieńskiego Muzeum, sprawują oni nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem.

#muzeum #konwersatoria #gkh #historia #fotografia