Licealiści robią wystawę o Chrzcie Polski!

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na wystawę mobilną, którą stworzymy razem z licealistami!

966: U źródeł Polski" to interdyscyplinarny projekt polegający na przygotowaniu wystawy mobilnej. Ekspozycja ta wzbogacona zostanie o elementy multimedialne oraz działania towarzyszącę z zakresu edukacji. Muzealnicy wraz z licealistami podjęli próbę przedstawienia przyczyn, przebiegu i znacznia chrystianizacji ziem polskich rozpoczętej „oficjalnie” w roku 966 - chrztem księcia Mieszka.

Powstała w ramach projektu wystawa „966: U źródeł Polski” prezentowana będzie na terenie wschodnich województw naszego kraju, gdzie dostęp do zasobów związanych z chrztem Polski i najwcześniejszymi dziejami Polski Piastów jest utrudniony. Przedstawiać będzie najważniejsze dyskutowane w literaturze zagadnienia i zachęcać do dalszych poszukiwań w tym obszarze.

Wystawę stworzą pracownicy naszego Muzeum oraz uczniowie ­ z I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Udział licealistów w projektowaniu wystawy ma za zadanie uaktualnić perspektywę w jakiej prezentowane są złożone i niejasne kwestie związane z chrztem Mieszka oraz uczynić je przystępniejszymi dla młodych odbiorców. Licealiści, po zajęciach z emisji głosu pod kierunkiem profesjonalistów wezmą także udział w przygotowaniu nagrania mającej wspomóc odbiór treści prezentowanych na wystawie osobom z dysfunkcjami narządów wzroku.

Wsparciem merytorycznym powstającej wystawy wspomogą nas uznani mediewiści związani z poznańskim środowiskiem naukowym. Planujemy także zorganizowanie konferencji popularnonaukowej, która towarzyszyć będzie wystawie w Białymstoku.

Wystawę dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Chrzest966

#muzeum #wystawa #chrzest #966 #edukacja #liceum