Studia nad dawną Polską tom 4

30,00

____________________________

Czwarty tom „Studiów nad dawną Polską” wydany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zawiera artykuły w formie krótkich monografii przygotowanych głównie przez pokolenie polskich badaczy związanych z ośrodkami naukowymi Poznania, Szczecina, Krakowa i Gdańska. W opracowaniach tych przedstawiono zróżnicowane tematycznie treści z zakresu archeologii, archeozoologii, historii i architektury.

____________________________

Ilość stron: 148

Wymiar: 170×240 mm

Okładka: miękka

ISBN: 978–83–61391–03–7

____________________________

redakcja: Tomasz Sawicki
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

____________________________

SPIS TREŚCI

s. 7-10 Od Redakcji 

s. 11-36 Andrzej Michałowski Przed, po czy pomiędzy? Czasy wielkiej wędrówki ludów w Wielkopolsce

s. 37-62 Andrzej Buko Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX–X wieku w świetle danych archeologii

s. 63-76 Józef Dobosz Gniezno jako centrum monarchii piastowskiej

s. 77-110 Grażyna Nawrolska Standard i luksus w średniowiecznym Elblągu w świetle źródeł archeologicznych

s. 111-120 Marcin Hlebionek Piętnastowieczny rycerski tłok pieczętny ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

s. 121-138 Piotr Pokora, Michał Muraszko Nowe źródła do heraldyki kapituły katedralnej w Gnieźnie

s. 139 Jakub Łukaszewski Zaginiony i odnaleziony – piętnastowieczny rękopis z dziełami Pseudo-Augustyna i Pseudo-Chryzostoma z Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

____________________________

Zapoznaj się z całym cyklem!

Studia nad dawną Polską tom 1

Studia nad dawną Polską tom 2

Studia nad dawną Polską tom 3

Studia nad dawną Polską tom 5

 

#