Dawna wytwórczość na ziemiach polskich

fot. MPPP w Gnieźnie

#