Niezwykłe rysunki Elżbiety V

Wystawa czasowa | czas trwania: 11 marca - 20 marca 2016 r.

Prezentowane na wystawie prace Elżbiety Juszczak wpisują się w nurt, który historycy i teoretycy sztuki nazywają Art Brut. Terminu tego po raz pierwszy użył znakomity artysta francuski Jean Dubuffet w 1945 roku. Dubuffet wówczas pracował nad koncepcją wystawy, którą tworzyć miały dzieła pacjentów szpitala, zebranych przez psychiatrę dra Augusta Marie.  Istotnym kontekstem działań Dubuffet’a było rozumienie owych dzieł nie, jako studiów przypadków, lecz jako dzieł całkowicie wolnych, samodzielnych oraz nie poddanych żadnym rygorom. W ten sposób ojciec Art Brutu podniósł pogardzaną dotychczas twórczość jednostek uznawanych za chore do rangi sztuki. Sztuki intelektualnej w wizjonerski sposób stojącej w opozycji do oficjalnej kultury, tworzonej przez genialnych outsiderów.


Art Brut spotyka się żywym zainteresowaniem odbiorców, podważając sztukę akademicką i jej instytucje. Przykładem znanym polskiej publiczności może być twórczość Nikifora Krynickiego. Ten na pozór surowy nurt nie tylko inspiruje i wzbogaca estetykę, co również przyczynia się do wzrostu zainteresowania twórczością artystyczną osób chorych, wykluczonych, które znajdują się na granicach społeczeństwa i historii.


Prezentowana wystawa składała się z dwóch części, pierwszego oraz drugiego pocztu, które spaja ostatni człon, idea Złotego Tronu. Zadaniem pocztów jest prezentacja władców prawnie uznanych w ich czasach przez swoich hierarchów. Złoty Tron łączy symbolicznie te dwie epoki.  


Autorka prac sama siebie woli określać królewskim mianem Elżbiety V.  Jej szkice powstały pod opieką artystyczną  Urszuli Tamary Nagody-Zielińskiej, w ramach projektu „3 x Poczet i Złoty Tron”.

 

#