Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1

38,00 zł

____________________________

Pierwszy tom „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”. Zawiera bogato ilustrowane artykuły poruszające zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje refleksją zagadnienia wczesnośredniowiecznego Gniezna oraz Wielkopolski

____________________________

Ilość stron: 404

Wymiar: 170×240 mm

Okładka: miękka

ISSN: 2450–6362

____________________________

redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPPG: Michał Bogacki

redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

____________________________

Spis treści

s. 4-9 Tomasz Sawicki Przedmowa

I STUDIA I MATERIAŁY

s. 10-51 Tomasz Janiak Zagadnienie architektury przedromańskiej w Gnieźnie w świetle najnowszych badań

s. 52-65 Anna Wrzesińska Opracowanie antropologiczne szkieletu z grobowca odkrytego przy północnej ścianie katedry gnieźnieńskiej

s. 66-93 Joanna Sawicka Pozostałości wczesnośredniowiecznego warsztatu szkliwiącego płytki posadzkowe z Góry Lecha w Gnieźnie

s. 94-135 Katarzyna Podczaska Przedstawienia świętych w sztuce romańskiej metropolii gnieźnieńskiej (charakterystyka wstępna)

s. 136-211 Monika Purol-Wierzbicka Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry z Góry Lecha w Gnieźnie

s. 212-259 Łukasz Kaczmarek Osadnictwo wczesnośredniowieczne i starożytne na stanowisku nr 6

w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński

s. 260-277 Kamilla Waszczuk Ekspertyza osteologiczna szczątków zwierzęcych z wczesnośredniowiecznej osady w Polskiej Wsi, stan. 6, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński

s.  278-113 Aleksander Holas Gotycka katedra gnieźnieńska

s. 314-339 Witold Krysiński Średniowieczne i nowożytne pomosty oraz umocnienia brzegowe dawnego Jeziora Świętego w Gnieźnie

II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM

s. 340-355 Janisław Osięgłowski  Zanim powstało Muzeum

s. 356-375 Lidia Piotrowska-Cześnik Gnieźnieńska wyprawa w wiek XV. Konserwacja i rekonstrukcja gotyckich kafli piecowych ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

s. 376-287 Michał Bogacki Misja i wizja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w kontekście nowej muzeologii

s. 388 Michał Bogacki, Magdalena Młynek-Fajfer Działalność Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2015 roku

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

____________________________

Zapoznaj się z całym cyklem!

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2

 

#