DąbMrówka

Nazwa projektu: "DąbMrówka"

Koordynator: Magda Robaszkiewicz

Współpraca:  grupa licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie

projekt trwał: od listopada 2013 do czerwca 2014

Tytuł-hasło projektu zaproponowała Magda Robaszkiewicz, kierownik działu Obsługi Wystaw i Edukacji, nawiązując do patronki szkoły, do której uczęszczają licealiści. Rozbicie słowa „dąbrówka” dało nam dwa wyrazy „dąb” i „mrówkę”, które stały jednocześnie osią tematyczną projektu i punktem wyjścia do koncepcji warsztatów.

Uczestnikami projektu była grupa 11 licealistów: Julia Menz, Mikołaj Krause, Piotr i Bartek Majchrzak, Alicja Lewandowska, Magdalena Pękała, Jagoda Święch, Karina Dobrzykowska, Łukasz Jarecki, Adam Niedzielski, Kinga Magoń, pod opieką nauczycielki Dagmary Binarsch.

 

Celem projektu było wspieranie i kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stworzenie interaktywnej wystawy.

 

Motywem przewodnim wystawy był ekosystem lasu, do którego dzieci z miasta mają niejednokrotnie utrudniony dostęp. Wystawę podzielono przestrzennie na instalację-box w swym centrum zawierający model drzewa – tytułowego dębu. Dąb stanowił zarazem oś wszystkich rozwiązań ekspozycyjnych i pretekst do skonstruowania interaktywnych stoisk. Przewodnikiem po ekspozycji była mrówka, która wprowadzała w różne zagadnienia związane z lasem: czym jest las, co las nam daje, las w bajkach, dlaczego o las należy dbać.

Instalacja miała wprowadzić dzieci w niektóre zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką lasu, ale także pobudzić ciekawość i zadziałać na wszystkie zmysły (zapach, dotyk, dźwięk, smak).

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

  • dużo wielogodzinnych spotkań koncepcyjnych
  • intensywne warsztaty animacji poklatkowej, poprowadzony przez studentów animacji UniwersytetuArtystycznego w Poznaniu - Bartka Ogłozę i Dorotę Skupniewicz
  • wyprodukowaliśmy 2-minutowy film animowany dla dzieci
  • stworzyliśmy instalację z 5 stanowiskami interaktywnymi, która była ważnym punktem Nocy Muzeów  17 maja 2014
  •  zorganizowaliśmy Dzień Dziecka 2014
  •  w oparciu o instalację skonstruowaliśmy program Wakacji w Muzeum pod hasłem: SZTUKA I LAS

#projekt #edukacja #muzeum