Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań

fot. MPPP w Gnieźnie

Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań

cena: 68,00

_________________________________________________________________________________________________

Zamów publikację:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

_________________________________________________________________________________________________

redakcja: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak
Gniezno 2014

ISBN 978-83-61391-76-0
B5, 444 s., il. cz-b. i kolor., oprawa miękka

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez MPPP 13–15 listopada 2013 roku. 

Słowo wstępne (fragm.): Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów kultury średniowiecza jest architektura murowana, której poświęcono w Muzeum Początków Państwa Polskiego dotąd dwie specjalistyczne konferencje naukowe, koncentrujące się na przedstawieniu wyników badań tej dziedziny. W 2003 roku odbyła się konferencja pt. „Początki architektury monumentalnej w Polsce”, a w roku 2008 — „Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje”. Oba spotkania naukowe zostały podsumowane w obszernych pokonferencyjnych publikacjach. Zachęceni przychylnym przyjęciem dotychczasowych naszych przedsięwzięć oraz pojawiającymi się postulatami kontynuowania tego gnieźnieńskiego forum wymiany poglądów i prezentacji wyników badań nad architekturą zorganizowaliśmy kolejną, trzecią konferencję naukową pt. „Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań”, która odbyła się w Gnieźnie w dniach 13–15 listopada 2013 roku. Tym razem rozszerzyliśmy chronologiczny zakres tematyki konferencji o okres późnośredniowieczny, czyli o architekturę gotycką, a z drugiej zaś strony ograniczyliśmy jej zakres tematyczny do zagadnień dotyczących wyłącznie budownictwa sakralnego. Poszczególne wystąpienia na naszym spotkaniu cechowała różnorodna problematyka. Poruszano zarówno tematykę ogólniejszą, dotyczącą wzorców i wpływów zewnętrznych na rodzimą architekturę średniowieczną, jak też omawiano kwestie szczegółowe, odnoszące się do najnowszych wyników badań archeologicznych nad konkretnymi budowlami sakralnymi, z uwzględnieniem zagadnienia ich form i organizacji przestrzeni wewnętrznej, a także elementów wyposażenia czy dekoracji wnętrz.

► Spis treści [PDF 0,35 MB]

 

 

 

#