Chrzest Polski? Temat otwarty!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu "Otwarte wykłady"! Wykład odbędzie się 24 marca (czwartek) o godz. 17.00 w ramach niezwykle interesującego programu, który towarzyszy wystawie Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna. Wykład wygłosi prof. dr hab. Tomasz Jurek, który opowie o początkach chrześcijaństwa w Polsce.

Zachęcamy do przyjścia na spotkanie i dyskusji z wybitnym naukowcem, którego imponujący dorobek mówi sam za siebie!

Tomasz Jurek urodził się w 1962 w Poznaniu i jest z tym miastem związany po dzień dzisiejszy. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej. W 1981 roku podjął studia na wydziale historycznym UAM w Poznaniu. Pracę magisterską Księstwo głogowskie w latach 1249-1290, obronioną w 1985 r.,  pisał u prof. Jadwigi Krzyżaniakowej.

Od 1986 r. pracuje w Instytucie Historii PAN, w zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski - jako kierownik. Tam złożył w 1989 r. pracę doktorską zatytułowaną Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk 1274-1309. Natomiast  habilitację uzyskał  w 1996 na  postawie pracy Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku.

Tomasz Jurek jest też redaktorem Roczników Historycznych, a także przewodniczącym Wydziału Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Commission Internationale de Diplomatique i członkiem-korespondentem Historische Kommission für Schlesien.

Profesor Tomasz Jurek zajmuje się przede wszystkim historią Wielkopolski i Śląska. Ulubione czasy to epoka dzielnicowa i zjednoczenie Królestwa, czego przejawem były wspomniane powyżej rozprawy.

Najważniejsze publikacje:
Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk 1274-1309 (1993)
Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku (1996)
Panowie z Wierzbnej (2006)
Historia Polski do 1572 (razem z Edmundem Kizikiem, 2013)
Dyplomatyka staropolska (redakcja i współautorstwo, 2015)
Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego (trzytomowa edycja źródłowa, 2000-2010)
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu (współautorstwo kilkunastu zeszytów)

Przedstawiony po krótce dorobek prof. Tomasza Jurka jest imponujący zwłaszcza, że należy do młodszego pokolenia naukowców!

Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy w ramach naszej najnowszej, jubileuszowej wystawy TUTAJ

#wykład #chrzest #966 #Gniezno