POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO


Otwarta 12 kwietnia 2012 roku główna stała ekspozycja poświęcona zagadnieniom powstania polskiej państwowości. Trzy części: Państwo, Źródła, Kultura. Ponad 500 eksponatów. Częścią wystawy są projekcje filmów.

Przejdź do ► INFORMACJA O WYSTAWIE

#wystawa #główna #Gniezno