Przewodnik QRtag do wystawy ”Chrzest 966. U źródeł Polski”

"Chrzest 966. U źródeł Polski" to wystawa mobilna wzbogacona o elementy multimedialne oraz działania towarzyszące z zakresu edukacji.  Przedstawiamy przyczyny, przebieg i znaczenie chrystianizacji ziem polskich rozpoczętej w roku 966 chrztem księcia Mieszka.

Ekspozycja składa się  z dwóch elementów - plansz graficznych i aplikacji mobilnej, będącej przewodnikiem po wystawie. Aplikacja zawiera komponent audio, który umożliwi zapoznanie się z tematyką wystawy osobom z dysfunkcjami narządów wzroku. Aplikację będzie można bezpłatnie pobrać na smartfona lub skorzystać z udostępnionych tabletów.

 Pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ MOBILNĄ (link do Google play)

#aplikacja #android #chrzest #966 #1050