Rozdanie nagród „IZABELLA 2015” w naszym Muzeum

fot. MPPP w Gnieźnie

W tym roku przypadł nam w udziale zaszczyt bycia gospodarzem uroczystości rozdania nagród "IZABELLA 2015". W poniedziałek 23 maja 2016 r. o godz. 12.00 w naszym Muzeum odbyło się uroczyste wręczonie nagród dla najlepszych wydarzeń z zakresu muzealnictwa.

Znaleźliśmy się w gronie laureatów!

Nasze Muzeum otrzymało dwa wyróżnienia za wydawnictwo „Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. T. 1/2015” pod redakcją Tomasza Sawickiego oraz za wystawę „Dawna wytwórczość na ziemiach polskich” autorstwa Łukasza Kaczmarka. Nagrodę II w kategorii "działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa" przyznano naszemu projektowi edukacyjno-wydawniczemu „Szlakiem nieistniejących zabytków”, który koordynowała Magdalena Robaszkiewicz.

_____________________________________________

IZABELLA” jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Pierwszych laureatów wyłoniono w 2002 roku. Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na trwałe wpisał się w kulturalny krajobraz regionu.

Na konkurs mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne zorganizowane w roku poprzedzającym rozdanie nagród przez wielkopolskie muzea – w czterech kategoriach: 1. działalność wystawiennicza, 2. działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa, 3. działalność naukowa i wydawnicza oraz 4. konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje. 

Za działalność wystawienniczą I nagrodę i statuetkę Sybilli otrzymało Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział Muzeum Historii Miasta Poznania za wystawę czasową „Nocny Poznań w blasku neonów”. Nagrodę w kategorii edukacyjnej, promocyjnej i marketingowej otrzymało Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie za program edukacyjny dotyczący materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Izabellę za działalność naukową i wydawniczą odebrali przedstawiciele Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za publikację atlasu dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. W czwartej kategorii dotyczącej ochrony dziedzictwa kultury, inwestycji i konserwacji nagrodę odebrało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za badania archeologiczne prowadzone na Starym Rynku w Poznaniu.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, senator Robert Gaweł senator RP, Jerzy Berlik wicestarosta gnieźnieński, Michał Powałowski wiceprezydent Gniezna. O randze tego wydarzenia może świadczyć fakt, że na uroczystość licznie przybyli muzealnicy z całej Wielkopolski. W ramach programu towarzyszącego goście wysłuchali improwizacji jazzowych w wykonaniu gnieźnieńskiego zespołu oraz uczestniczyli w specjalnym oprowadzaniu po wystawie „Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”.

W tegorocznym jury zasiedli: Jerzy Nowakowski (historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu), Witold Przewoźny (etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w Poznaniu), Waldemar Rataj (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków – pełnom. dyr. ds. programowych), Bogumiła Rouba (kierownik Zakładu Konserwacji Malarstwa i rzeźby polichromowanej UMK w Toruniu), Jan Święch (dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

#muzeum #izabella #nagrody #gniezno