Otwarte okno ikony

Wystawa czasowa | czas trwania: 28 marca 2013 r. - 28 września 2014 r.

W 2001 roku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przy współpracy z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, zorganizowało wystawę poświęconą sztuce sakralnej Kościołów obrządku wschodniego Cerkiew – wielka tajemnica. Ekspozycji tej towarzyszył katalog z kilkunastoma tekstami znawców tematyki Kościoła wschodniego. Opierając się na doświadczeniach zebranych podczas realizacji tamtej wystawy, nasze Muzeum podjęło się w 2014 roku zorganizowania kolejnej ekspozycji pt. „Otwarte okno ikony. Ikony staroobrzędowe ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”, nawiązującej ściśle do tej fascynującej tematyki.
Tym razem – zainspirowani dziedzictwem staroobrzędowców – postanowiliśmy otworzyć przestrzeń interpretacyjną na towarzyszące sztuce starowierów zjawiska sakralizacji kanonu, jak i zjawisko jego desakralizacji, występujące przede wszystkim w licznych dziewiętnastowiecznych pracowniach izograficznych. Wystawa „Otwarte okno ikony” ma odkryć przed nami świat starowierskiej sztuki, zarówno tej dążącej do piękna mistycznego, kanonu pisania ikony, jak tej, która nie oparła się w dziewiętnastym stuleciu komercjalizacji. Tak zatem obok trwałego, niejako kanonicznego piękna, pojawią się też dzieła inne, nierzadko inspirowane potrzebami estetycznymi, a nie duchowymi.  

Na wystawie, dzięki uprzejmości i współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, zgromadzono blisko 250 ikon.

Autor koncepcji, scenariusza i kurator wystawy: Waldemar Górny
Współpraca kuratorska: Dariusz Stryniak (MPPP Gniezno)
Przygotowanie eksponatów, współpraca: Violetta Jarząbkowska (MPP Biała Podlaska)
Autor projektów graficznych do wystawy: Jarosław Kałużyński
Program edukacyjny do wystawy: Halina Kowalska (MPPP Gniezno)
Realizacja wystawy: Zespół pracowników MPPP w Gnieźnie

#