Zabytek z Berlina wraca do Gniezna

Wczesnośredniowieczny pierścionek wykopany w okolicach Gniezna  [fot. MPPPG]

Często jest tak, że dzięki zabytkom poznajemy historie ludzi, którzy w jakiś sposób są związani z miastem, w którym funkcjonuje nasze Muzeum. Tak było 4 lipca 2016 r., podczas niezwykłej wizyty, której finałem było przekazanie naszej instytucji pierścionka znalezionego setki lat temu w Gnieźnie.

Z naszym Muzeum skontaktował się pan Peter Sinram z Berlina, który wyraził chęć przekazania do naszych zbiorów wczesnośredniowiecznego brązowego pierścionka, wykopanego w rejonie Gniezna w latach 1880-1890 roku a więc 130 lat temu! Zabytek ten pochodzi z amatorskich wykopalisk, prowadzonych w rejonie naszego miasta pod koniec XIX wieku przez Hermana Radicke, z zawodu nauczyciela, który pełnił funkcję rektora liceum w Berlinie-Charlottenburg. H. Radicke był związany z okolicami Gniezna rodzinnie, ponieważ jego żona i jej rodzeństwo mieszkało w Kowalewie, na północ od Gniezna. Pierścionek znaleziono w nieznanym dzisiaj miejscu określonym przez znalazcę jako ”grób huński”, co nie jest zgodne z obecną oceną chronologii tego zabytku. Jest to cenne znalezisko ozdoby ręki w postaci  obrączki z czworobocznym oczkiem, które można datować na XIII wiek, prawdopodobnie wykopane na terenie jakiegoś przykościelnego cmentarzyska.

Herman Radicke był pradziadkiem żony i szwagierki wspomnianego Petera Sinrama z Berlina. Obie panie: Rose-Marie Sinram oraz Ingrid Gülzow jako spadkobierczynie tego pierścionka, postanowiły po 130 latach pozostawania go w zbiorach rodzinnych przekazać go naszej instytucji jako bardziej odpowiedniej do przechowywania i troszczenia się tym zabytkiem.

Media zainteresowały się tą historią, a nasi Goście z chęcią odpowiadali na wszystkie pytania. Z ich strony najważniejszym było to, czy pierścionek zostanie w Muzeum odpowiednio wyeksponowany. Kierownik Działu naukowego naszego Muzeum, Tomasz Janiak, obiecał, że pierścionek zostanie pokazany przy okazji wystawy o Gnieźnie, która planowana jest na 2017 rok. Z kolei Dyrektor Muzeum, dr Michał Bogacki, wielokrotnie powtarzał, że często trafiają do nas zabytki, których historii odkrycia nie możemy odtworzyć. Tym bardziej cieszymy się, że w przypadku pierścionka mogliśmy osobiście poznać ludzi, którzy przekazali nam jego historię.

 

#zabytek #zbiory #odkrycia #muzeum