Wyspa władców. Ostrów Lednicki

Wystawa czasowa | czas trwania: 22 listopada 2013 - 9 marca 2014

Wystawa poświęcona była Ostrowowi Lednickiemu, pełniącemu od połowy X wieku funkcję jednej z głównych siedzib władzy państwa pierwszych Piastów.

Zobaczyć można na niej było zobaczyć materialne bogactwo tego miejsca m.in.: przedmioty luksusowe, liczne uzbrojenie oraz serię zabytków odzwierciedlających różnorodne aspekty codziennego życia mieszkańców wyspy. Wszystkie eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Pierwsza część ekspozycji omawiała państwo pierwszych Piastów, wprowadzała zwiedzającego w czasy kształtowania się monarchii piastowskiej, a zatem obejmowała zagadnienia organizacji państwa, jego chrystianizacji oraz sił zbrojnych powiązanych z organizacją państwową. Druga część wystawy odnosiła się bezpośrednio do Ostrowa Lednickiego. Stanowi ją prezentacja wyspowego ośrodka władzy Piastów (ze wskazaniem na znaczenie tego miejsca w ówczesnym państwie). Zwiedzający mieli okazję zapoznać się ze szczegółową topografią wyspy oraz najważniejszymi i najstarszymi zabytkami chrześcijańskiego kultu naszych ziem (lednickie sakralia). Narracja zagadnień związanych z Lednicą wzbogacona była o ich ogólnopolski kontekst.

Wystawa wpisuje się w program obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Do wystawy opracowano przez Muzeum Początków Państwa Polskiego program edukacyjny, w ramach którego odbyły  się m.in. bezpłatne wykłady i warsztaty dla osób dorosłych poświęcone garncarstwu i tkaninie średniowiecznej, kuratorskie oprowadzanie po wystawie, edukacyjne zajęcia dla grup szkolnych.

Kurator wystawy: Janusz Górecki (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

Współpraca: Tomasz Janiak (Muzeum Początków Państwa Polskiego)
Aranżacja wystawy: Wojciech Kujawa (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

 

 

#