Kościoły romańskie Francji i katedry gotyckie Anglii

wystawa czasowa | czas trwania: 18 stycznia 2013 - 7 kwietnia 2013

Wystawa była prezentacją około 130 fotografii najważniejszych i najpiękniejszych przykładów średniowiecznej architektury powstałej we Francji i Wielkiej Brytanii autorstwa prof. Zygmunta Ściechowskiego. Ekspozycja fotografii tego jednego z najwybitniejszych znawców sztuki średniowiecznej powstała przy współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Zdjęcia, gromadzone przez autora do celów dydaktycznych i naukowych powstały w różnym okresie: najstarsze powstały we Francji latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku. Wówczas prezentowane były w Instytucie Francuskim w Warszawie. Pokrytą kurzem zapomnienia wystawe odkrył i ponownie pokazał w 2006 r. Jerzy Ilkosz, dyrektor wrocławskiego Muzeum Architektury.

Wystawę „Katedry angielskie” otwartą we Wrocławiu w 2011 r. dzieli od pierwszej prezentacji „Gallia romanica” kilkadziesiąt lat. Jej powstanie było możliwe dzięki objazdom naukowym organizowanym przez kielecki oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przez Elżbietę Chodkiewicz-Przypkowską, oraz poparciu Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. W rezultacie powstała tym razem prezentacja na fotogramach barwnych. Podczas podróży do Francji w 2012 roku, profesor Ściechowski dokonał on fotograficznej konfrontacji zmian nie tylko prac konserwatorskich ale i zmian, jakim uległy kryteria odbioru treści i formy sztuki dawnej. Te zdjęcia właśnie po raz pierwszy prezentowane były szerszej publiczności w właśnie naszym Muzeum.

Wystawę wzbogacało ponad 70 fotografii katedr powstałych w dobie gotyku na terenie Wielkiej Brytanii. Celem wystawy nie było jedynie zwrócenie uwagi na jakość techniczną i estetyczną zdjęć, choć ich autor sztuką fotografii fascynuje się jeszcze od lat studenckich. Pokazuje ona najistotniejsze cechy układu przestrzennego i konstrukcji, procesy ewolucji technik i stylu.

_____________________________________________________________________________________________________________

Prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, ur. 18.02.1920 r. w Poszeszuwicach, jeden z najwybitniejszych znawców sztuki romańskiej w Polsce. Studiował historię sztuki w Poznaniu, był uczniem prof. Szczęsnego Dettloffa. Od 1948 r. związany z Wrocławiem, początkowo z Politechniką Wrocławską. W latach 1963-1978 kierownik Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1978-1998 dyrektor Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej. Wykładał na uniwersytetach we Francji, Włoszech i Niemczech, współpracował m.in. z Centre d’Etudies Superieures de Civilisation Medievale w Poitiers. Od 2000 r. członek Rady Muzealnej Muzeum Architektury we Wrocławiu. 

Autor wielu artykułów, monografii i książek z zakresu historii sztuki, szczególnie średniowiecznej, z których do najważniejszych należą: Architektura na Śląsku do połowy XIII w., Warszawa 1955; Osteuropäische Architektur und Plastik, [w] Das Mittelalter II, Das Hohe Mittelalter, Propyläen-Kunstgeschichte, Berlin 1972; Sculpture romane d’Auverne, Clermont-Ferrand, 1973; Wenetobyzantinische Fassadenreliefs im Klosterhof zu Berlin-Glienicke, Festschrift für Otto Simson zum Geburstag, Berlin 1977; Sztuka Romańska w Polsce, Warszawa 1982; Romanische Reliefs von venezianischen Fassaden, „Patere e Formelle” (z Alberto Rizzim), Wiesbaden 1982; Patria Polonorum (z Ewą Świechowską), Warszawa 1995; The Architecture of the Cistercians in Poland, Polish and English Responses to French Art and Architecture, Contrasts and Similarities, Birkbeck College, University of London, 1994.

Prof. Z. Świechowski jest odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1997), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w 2009). A w 2008 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS przyznał Mu prestiżową nagrodę im. Jana Zachwatowicza.

 

#