Gniezno - miasto królów

KATALOG WYSTAWY: TUTAJ

wystawa czasowa | czas trwania: 3 sierpnia 2012 - 16 grudnia 2012

Celem wystawy było przedstawienie roli Gniezna - pierwszej stolicy Polski jako miejsca legitymizacji władzy monarszej, a zarazem – siedziby arcybiskupów, dysponujących wyłącznym przywilejem koronacji władców.

Wystawa ukazywałą okoliczności kolejnych koronacji królewskich za panowania dynastii Piastów, sukcesję tronu piastowskiego przez Andegawenów i Władysława Jagiełłę, polityczny i jednocześnie sakralny charakter ceremoniału koronacyjnego w wiekach średnich. Dzięki zaprezentowanym dziełom sztuki sakralnej i świeckiej, wystawa ukazałą trwałość tradycji historycznej Gniezna jako kolebki państwa polskiego, również w czasach I Rzeczpospolitej.


Na ekspozycji znalazło się ponad 140 zabytków, wypożyczonych z wiodących instytucji kulturalnych w kraju i za granicą. Do wystawy opracowano bogato ilustrowany dwujęzyczny katalog zawierający teksty poświęcone tematyce pierwszych koronacji królewskich w Polsce.Towarzyszące wystawie działania promocyjne i edukacyjne pod nazwą "Zostań Królem!" były częścią projektu Miasta Gniezna „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Patronat honorowy nad wystawą objęli JE Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Józef Kowalczyk oraz ówczesny Prezydent Miasta Gniezna, Jacek Kowalski.

 

 

 

#