”Powtórka przed...” - spotkania dla nauczycieli

Dyrektor MPPP w Gnieźnie, dr Michał Bogacki, podczas jednej z dyskusji... tym razem o mieczach, fot. MPPP w Gnieźnie

28 września o godz.10.45 Dyrektor naszego Muzeum dr Michał Bogacki poprowadził dyskusję z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to odbyło się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 89d.

Celem obu spotkań było omówienie z nauczycielami działalności popularyzatorskiej naszego Muzeum oraz ukazanie możliwych form współpracy z naszą instytucją. Prelekcja połączona z dyskusją trwała godzinę - do godz.11.45. Drugie spotkanie o podobnej tematyce odbyło się 26 września 2016 r. w tym samych godzinach i miejscu.

 

#edukacja #liceum #historia #nauczyciele