”Powtórka przed...” - spotkania dla nauczycieli

Dyrektor MPPP w Gnieźnie, dr Michał Bogacki, podczas jednej z dyskusji... tym razem o mieczach, fot. MPPP w Gnieźnie

26 września o godz.10.45 Dyrektor naszego Muzeum dr Michał Bogacki poprowadził dyskusję z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to odbyło się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 89d.

Celem obu spotkań jest omówienie z nauczycielami działalności popularyzatorskiej naszego Muzeum oraz ukazanie możliwych form współpracy z naszą instytucją. Prelekcja połączona z dyskusją potrwa godzinę - do godz.11.45. Drugie spotkanie o podobnej tematyce odbędzie się 28 września 2016 r. w tym samych godzinach i miejscu.

Zapraszamy serdecznie!

#edukacja #popularyzacja #historia #liceum