Polska około roku 1000. roku

KATALOG WYSTAWY ZNAJDZIESZ: TUTAJ

Wystawa czasowa | czas trwania: 9 grudnia 2011 r. - 17 czerwca 2012 r.

Fenomen zaistnienia Polski wśród państw europejskich wczesnego średniowiecza oraz  dynamizm rozwoju w pierwszych wiekach kształtowania się polskiej państwowości to  temat wystawy „Polska około roku 1000”.

Wyjątkowość ekspozycji w Muzeum Początków Państwa Polskiego polegała na zgromadzeniu w jednym miejscu znaczących zabytków, świadectw przeszłości, składających się na obraz naszego kraju sprzed tysiąclecia. Specjalnie dobrane zabytki zostały wypożyczone z kilkudziesięciu instytucji muzealnych, kolekcji uniwersyteckich oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Wystawa wpisywałą się w ramy kampanii promocyjnej miasta Gniezna „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”.

Zwiedzający mogli zapoznać się z zabytkami archeologicznymi dokumentującymi kulturę plemion słowiańskich. Istotny fragment ekspozycji odwoływał się do zagadnienia władzy – jej znaczenia, symboliki oraz wymiaru praktycznego. Zaprezentowano również zestaw zabytków dokumentujących początki i znaczenie Kościoła polskiego, rozwijającego się pod opieką władców od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Szeroki wachlarz zagadnień ujęty pod hasłem „Polska około roku 1000” i zobrazowany prezentacją kilkuset eksponatów miał na celu zachęcenie do zgłębiania wiedzy o przeszłości Polski.

 

 

Zabytki zgromadzone na wystawie ze zbiorów:

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (depozyty – wł. Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie)
Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Oddziału w Nowej Hucie
Zamku Królewskiego na Wawelu
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddziału w Poznaniu
Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Poznaniu
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Muzeum Historycznego w Sanoku
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddziału w Szczecinie
Muzeum Narodowego w Szczecinie
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pracowni Terenowej w Trzebinach (depozyty – 
wł. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie) 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Zobacz spot filmowy Wystawa "Polska około roku 1000"

#