Otwarcie wystawy ”Chrzest 966. U źródeł Polski” w Brześciu


20 września 2016 roku o godz. 12:00 w rzymsko-katolickim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu została otwarta nasza wystawa "Chrzest 966. U źródeł Polski". Otwarcie wystawy poprzedziła Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Kazimierza Wielikosielca OP, biskupa pomocniczego Diecezji Pińskiej. Wystawę otworzył Konsul RP Sławomir Misiak wspólnie z Księdzem Proboszczem Jerzym Chiniewiczem. Po zakończeniu uroczystej części wernisażu została zaprezentowana aplikacja mobilna towarzyszącą ekspozycji.

Na wernisażu byli obecni prawosławni duchowni, przedstawiciele brzeskiej eparchii, szefowie i przedstawiciele misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych w Brześciu, Polonia oraz inni mieszkańcy Brześcia.

Wystawa w  rzymsko-katolickim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu będzie eksponowana do 17 października 2016 r.

Zapraszamy szczególnie mieszkańców Brześcia i okolic do odwiedzania naszej wystawy!

fot. nadesłane
fot. nadesłane
fot. nadesłane

#chrzest #polska #966 #Mieszko