ARS SCRIBENDI

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat wielokrotnie prezentowano zabytki polskiego i europejskiego piśmiennictwa. Na rok 2008 przygotowano wystawę "Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce".

Wystawa ta od samego początku powstawała z myślą o zadedykowaniu jej pamięci Pani prof. Brygidy Kürbis  uczonej o międzynarodowej sławie, wybitnej mediewistce, która całym swoim naukowym życiem była związana z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mszał Mikołaja Słupka, 1418r.,
 fot. J. Andrzejewski, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie


Ekspozycja była prawdopodobnie pierwszą tak dużą prezentacją średniowiecznych dokumentów ze zbiorów polskich archiwów.  Zespół ponad stu dwudziestu dzieł sztuki pisarskiej i miniatorskiej, które zgromadzono w jej ramach - dyplomów, listów, rękopisów iluminowanych, inkunabułów i starodruków  pochodzi ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Państwowego w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku. Pozwoliło to a naszkicowanie historii posługiwania się pismem na ziemiach polskich.


Biblia Latina (Biblia, zwana Biblią Jarosława Bogorii Skotnickiego, t.1), 
fot. J. Andrzejewski, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

 

Bulla gnieźnieńska, 1136r.,
fot. J. Andrzejewski, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

 

Graduał, Wielkopolska 1418r.,
 fot. J. Andrzejewski, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

kurator wystawy: dr Leszek Wetesko

Wystawa czasowa | Czas trwania: 1 kwietnia 2008 - 31 lipca 2008

Katalog: Leszek Wetesko, Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008


Patroni medialni:

 

#