Wykład ”Życie codzienne dziecka w dawnej Polsce”

Pani prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk podczas otwarcia "WYSTAWY ZABAWEK", fot. MPPP w Gnieźnie

25 listopada o godz. 11.00 odbył się w naszym Muzeum wykład Pani prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk "Życie codzienne dziecka w dawnej Polsce", który jest jednym z wydarzeń towarzyszących "WYSTAWIE ZABAWEK". Na wykład zaprosiliśmy przede wszystkim uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w szczególności klasy o profilu humanistycznym.

Prowadząca wykład jest absolwentką historii i archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie profesor tejże uczelni, pracuje w zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych. Główne kierunki zainteresowań badawczych: dzieje kultury staropolskiej, dzieje wychowania XVI-XVIII wieku, staropolskie podróże edukacyjne, dzieje edukacji kobiet w Polsce przedrozbiorowej, dzieje dziecka i dzieciństwa XVI-XVIII wieku. Pani prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk jest autorką wielu publikacji, m.in.:

  • Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i 1 poł. XVII wieku, Poznań 1996, Wyd. UAM.
  • Dzieje edukacji kobiet w Polsce przedrozbiorowej, w: Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich (współautorstwo z W. Jamrożkiem), Poznań 2001.
  • Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, 2006.
  • Dawne zabawy dziecięce, Warszawa-Kielce 2008 (współ. red. z K.Kabacińską).

Wykład odbył się w przestrzeni "WYSTAWY ZABAWEK".

#wykład #historia #wystawa #zabawek