Medal koronacyjny dla Dyrektora naszego Muzeum!

Pan Tomasz Sawicki (Zastępca Dyrektora MPPP w Gnieźnie) odbiera nagrodę od Pana Tomasza Budasza - Prezydenta Miasta Gniezna, fot. MPPP w Gnieźnie.

19 listopada o godz. 20.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyło się uroczyste zakończenie festiwalu dziedzictwa kulturowego Gniezna "FYRTEL", który jednocześnie był podsumowaniem działań związanych z uroczystościami Chrztu Polski.

Prezydent Miasta Gniezna - Tomasz Budasz - wynagrodził dwie osoby za zasługi dla organizacji 1050. rocznicy Chrztu Polski, a wśród wyróżnionych znalazł się Dyrektor naszego Muzeum - dr Michał Bogacki. Prezydent Miasta podkreślał, że dziękuję całemu zespołowi Muzeum za zaangażowanie w uroczystości. Medal Koronacyjny odebrał w imieniu Pana Dyrektora, Pan Tomasz Sawicki (Zastępca Dyrektora MPPP w Gnieźnie).

Nic tak nie mobilizuje do dalszych działań jak nagrodzenie wykonanej pracy!

#medal #1050 #Dyrektor #MichałBogacki