Archeologia podwodna

Wystawa czasowa | czas trwania: 31 października 2007 r. - 28 lutego 2008 r.

„Archeologia podwodna. Skarby z jezior Wielkopolski i Brandenburgii”  było wspólnym  projektem kulturalnym zrealizowanym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i stowarzyszeniem Kulturland Brandenburg.

Celem wystawy była prezentacja dziedzictwa kulturowego obu regionów, zachowanego do naszych czasów dzięki konserwującym właściwościom środowiska wodnego, a odkrytym i udostępnionym dzięki pracy archeologów, zwłaszcza specjalizujących się w archeologii podwodnej z obu krajów.

 

Na ekspozycję wybrano zabytki z okresu średniowiecza i wczesnej nowożytności z trzech miejsc: z okolic miejscowości Prenzlau w północnej Brandenburgii, z Ostrowa Lednickiego i Gniezna, przechowywanych w trzech instytucjach: w Dominikanerkloster Prenzlau, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

 

 

Elementem wspólnym dla wszystkich eksponatów był fakt, że wydobyto je ze zbiorników wodnych, zarówno istniejących do dnia dzisiejszego jak też obecnie już zasypanych. Z drugiej strony zostały one tak dobrane, że ilustrowały różne środowiska życia społeczności, zamieszkujących Wielkopolskę i Brandenburgię oraz uzupełniały się chronologicznie.

Eksponaty z Ostrowa Lednickiego to materialne pozostałości, obrazujące funkcjonowanie jednego z czołowych ośrodków władzy w państwie wczesnych Piastów. Zabytki z jeziora Oberuckersee w pobliżu Prenzlau pochodzą w całości z nieistniejącego klasztoru żeńskiego cysterek Seehausen i dają wgląd w życie klasztornej wspólnoty w okresie XIV – XV wieku. Natomiast przedmioty z Gniezna ilustrują przede wszystkim wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców średniowiecznego miasta, zarówno zamożniejszej jurydyki metropolitalnej jak też miasta lokacyjnego w okresie XV – XVI wieku.

 

Nowatorski projekt wystawy dla muzeum w Gnieźnie autorstwa Enrico Novki zakładał szereg ekspozycyjnych "środków", mających na celu wywołanie u zwiedzających wrażenia zanurzenia się w wodzie i zarazem w przeszłości.

kuratorzy wystawy: Danuta Banaszak, Tomasz Janiak, Anne-Katrin Ziesak

plakat do gnieźnieńskiej ekspozycji - proj. Mirosław Adamczyk, 2007

 

Głównej ekspozycji towarzyszyła wystawa "Wielki Błękit. Wystawa fotografii podwodnej Darka Sepioło", będąca zbiorem 38 fotografii autora należącego do czołówki fotografów specjalizujących się w zdjęciach podwodnych.

 

 

zobacz katalog PDF

#