Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne -”Zakon templariuszy w Wielkopolsce”

Kopia hełmu garnczkowego, XIII-XIV w., fot. MPPP w Gnieźnie

16 grudnia o godz. 16.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne", które organizujemy wspólnie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM. Tym razem zaprasiliśmy Was do Kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie (kościół bożogrobców w Gnieźnie), przy ul. Świętego Jana 2.

Konwersatoria mają formę otwartej dyskusji, do której zawsze serdecznie zapraszamy! W temat wprowadził nas najpierw Pan dr Kamil Wasilkiewicz (IKE), który jest autorem szeregu artykułów poświęconych templariuszom i joannitom, opublikowanych w ogólnopolskich czasopismach naukowych - "Studia Zachodnie", "Społeczeństwo Polski średniowiecznej", "In gremium", "Studia Europaea Gnesnensia" - oraz monografii "Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.)". Skąd wiemy o templariuszach z terenu Wielkopolski?

O templariuszach w Wielkopolsce mamy informacje w źródłach - dokumentach książęcych, m.in. Władysława Odonica (książę Wielkopolski w czasach rozbicia dzielnicowego), oraz kościelnych (biskupich). Istnieje skąpa literatura na ten temat.

dr Kamil Wasilkiewicz (IKE)

Prowadzący konwersatoria odbył także staż badawczy na Uniwersytecie w Poczdamie (w ramach stypendium przyznanym przez Deutscher Akademischer Austauschdienst), podczas którego badał średniowieczne dokumenty zakonne (joannitów i templariuszy).

Relacje z wydarzenia:

Gniezno.24.com
e-gniezno.pl

 

 

#dyskusja #historia #IKE #templariusze