Dariusz Stryniak

fot. Tori Ferenc

 

Dariusz Stryniak
Adiunkt | Specjalista ds. wydawnictw
DZIAŁ NAUKOWY | Pracownia historii sztuki

e: dariusz.stryniak@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 219

 

Pracownik Działu Naukowego (Pracownia historii sztuki). Specjalność: sztuki plastyczne XIX i XX w. Autor i kurator wystaw. Redaktor książek i innych publikacji. Opiekun zbiorów artystycznych (sztuki) MPPP w Gnieźnie.
 

Ur. 25 lutego 1972 r. w Szczecinie, historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w MPPP w Gnieźnie od września 1996 roku (z przerwą w latach 2008–2010).
 

Autor i kurator wystaw:

 • „Gnieźnieńska Galeria ABC – przypomnienie i kontynuacja” (1999).
 • „Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 roku do dzisiaj” (2007).
 • „Pierwszy raz. Nieznane eksponaty ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego” (2013).
 • „Sztuka i czas. Wystawa ze zbiorów sztuki Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (2015/2016).
 • „Gniezno w malarstwie, rysunku i grafice” (2018/2019).

Publikacje:

 • Gnieźnieńska Galeria ABC – przypomnienie i kontynuacja (katalog wystawy, Gniezno 1999).
 • Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 roku do dzisiaj (katalog wystawy, Gniezno 2007).
 • Pierwszy raz. Nieznane eksponaty ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego (informator do wystawy, Gniezno 2013).
 • Toruńska starówka. Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”, red. J. Gontarz (Toruń 2014).
 • Sztuka i czas. Wystawa ze zbiorów sztuki Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (informator oraz katalog wystawy, Gniezno 2015).
 • „Piastów malowane dzieje” – punkt widzenia muzealnika,Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” 3, 2017, s. 318-329.
 • Gniezno w malarstwie, rysunku i grafice (informator do wystawy, Gniezno 2018).

Kurator wystaw stałych w MPPP w Gnieźnie otwartych w 2018 roku:

 • „Piastów malowane dzieje”.
 • „Motywy słowiańskie w sztuce polskiej”.

​Współpraca kuratorska przy wystawie stałej „Gniezno. Stąd do przeszłości”.

Współkurator i współautor scenariusza:

 • wystawy głównej w MPPP w Gnieźnie „Początki państwa polskiego” (otwarcie w 2012). Asystent kuratora wcześniejszej edycji wystawy głównej „Wielkopolska w kulturze średniowiecznej Europy (2000).

Asystent kuratorów wystaw czasowych w MPPP w Gnieźnie, m.in.:

 • „Sztuka Chin i Japonii. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” (1997);
 • „Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem” (cykl wystaw ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, 5 edycji – plakat francuski, fiński, niemiecki, szwajcarski, duński, 1997-2005);
 • „Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” (2000);
 • „Tendencje. Szkło, tkanina, ceramika od lat 50. XX wieku do dzisiaj – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu”;
 • „Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (2004);
 • „Bunt – Der Sturm – Die Aktion. Polscy i niemieccy ekspresjoniści” (2011/2012);
 • „Otwarte okno ikony. Ikony staroobrzędowe ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” (2014);
 • „II wystawa plastyków gnieźnieńskich” (2014/2015);
 • kurator wystawy: „Romańska architektura sakralna (X-XIII w.). Fotografie Jerzego Andrzejewskiego” (2017).

Redaktor wydawniczy:

 • „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (t. 1-3, 2015-2017);
 • tomów 3-5 z cyklu Studia nad dawną Polską, red. T. Sawicki (2013, 2015 i 2017).

Redaktor, redaktor techniczny, autor projektów edytorskich i producent kilkudziesięciu publikacji (książek, katalogów, folderów) wydanych przez MPPP w Gnieźnie od 1997 roku, m.in.: 

 • Sztuka Chin i Japonii (1997);
 • Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem (plakat francuski, fiński, niemiecki, szwajcarski, duński, 1997-2005);
 • L. Wetesko, Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce (1997);
 • Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej (1998);
 • Gniezno mater ecclesiarum Poloniae (Gniezno, matka kościołów Polski) (2000);
 • Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (2000);
 • Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich (2001);
 • Piękno nieprzemijające. Sztuka pradziejowa ziem polskich (2002, nagroda Sybilla 2002 za wystawę);  
 • Tendencje. Szkło, tkanina, ceramika od lat 50. XX wieku do dzisiaj (2003);
 • T. Janiak, Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (2003);
 • Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku (2003);
 • Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku” (2004, projekt edytorski);
 • Początki architektury monumentalnej w Polsce (2004, projekt edytorski, nagroda Towarzystwa Miłośników Gniezna za publikację);
 • Wielkopolska brać cechowa w okresie staropolskim (2005, projekt edytorski);
 • S. Pasiciel, Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie (2006, projekt edytorski);
 • Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku (2006, projekt edytorski);
 • Günther i Lange. Wielkopolskie oficyny wydawnicze (2006, projekt edytorski);
 • Muzeum dla Gniezna (2007, projekt edytorski);
 • L. Wetesko, Ars scribendi.  O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce (2008, projekt edytorski, nagroda Sybilla za wystawę);
 • Bunt – Der Sturm – Die Aktion. Polscy i niemieccy ekspresjoniści (2011);
 • T. Tomkowiak, Tajemnice Gniezna: errata do dziejów miasta w latach 1919-1960 (2012/2014, projekt edytorski);
 • T. Janiak, Polska około roku 1000 (2012); Gniezno – miasto królów (2012);
 • E. Urbaniak, Gnieźnieńska oficyna wydawnicza Jana Bernarda Langego (2013, projekt edytorski);
 • Początki państwa polskiego. Informator (2013, projekt edytorski, współpraca);
 • M. Andrałojć, J. Sawicka, Praprabajki. Archeologia dla dzieci (2014);
 • S. Pasiciel, Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy (2014, proj. edytorski);
 • Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań (2014);
 • J. Gryguć, Tysiąc lat temu w Gnieźnie (2014);
 • J. Gryguć, Jak w Gnieźnie królów koronowano? (2014);
 • Otwarte okno ikony. Ikony staroobrzędowe ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (2014);
 • Polskie odznaki wojskowe z lat 1914–1939 (2014); E. Kowalska,
 • II wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku (2014, projekt edytorski);
 • Skarby doliny Prosny (2015, projekt edytorski);
 • Dawna wytwórczość na ziemiach polskich (2015);
 • Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna (2016; projekt edytorski);
 • Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek) (2016);
 • Architektura w początkach państw Europy Środkowej (2018/2019).

 

#DariuszStryniak #adiunk #wydawnictwa #HistoriaSztuki