Dariusz Stryniak

 

fot. Tori Ferenc

Dariusz Stryniak
Adiunkt | Specjalista ds. wydawnictw
Dział Naukowy | Pracownia historii sztuki

 

e: dariusz.stryniak@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 219

 

Pracownik Działu Naukowego (Pracownia historii sztuki). Specjalność: sztuki plastyczne XIX i XX wieku. Autor i kurator wystaw. Redaktor książek i innych publikacji. Opiekun zbiorów artystycznych.
 

Pomysłodawca, autor i kurator wystaw zorganizowanych w MPPP w Gnieźnie: 
- „Gnieźnieńska Galeria ABC – przypomnienie i kontynuacja” (1999), 
- „Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 roku do dzisiaj” (2007), 
- „Pierwszy raz. Nieznane eksponaty ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego” (2013), 
- „Sztuka i czas. Wystawa ze zbiorów sztuki Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (2015/2016), 
- „Romańska architektura sakralna (X-XIII w.). Fotografie Jerzego Andrzejewskiego” (2017), 
- „Gniezno w malarstwie, rysunku i grafice” (2018/2019). 
 

Wybrane publikacje:
- Gnieźnieńska Galeria ABC – przypomnienie i kontynuacja (katalog wystawy), Gniezno 1999.
- Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 roku do dzisiaj (katalog wystawy), Gniezno 2007.
- Pierwszy raz. Nieznane eksponaty ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego (informator do wystawy), Gniezno 2013.
- Toruńska starówka. Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”, red. J. Gontarz, Toruń 2014.
- Sztuka i czas. Wystawa ze zbiorów sztuki Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (katalog wystawy i informator), Gniezno 2015.
- „Piastów malowane dzieje” – punkt widzenia muzealnika, „Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” 3, 2017, s. 318-329.
- Gniezno w malarstwie, rysunku i grafice (informator do wystawy), Gniezno 2018.
 

Kurator wystaw stałych w MPPP w Gnieźnie: 
„Piastów malowane dzieje” (2018), „Motywy słowiańskie w sztuce polskiej” (2018).
Współpraca kuratorska przy wystawie stałej „Gniezno. Stąd do przeszłości” (2018). 

Jeden z kuratorów, współautor scenariusza wystawy głównej w MPPP w Gnieźnie „Początki państwa polskiego” (od 2012). 
Asystent kuratora wcześniejszej edycji wystawy głównej „Wielkopolska w kulturze średniowiecznej Europy (2000).

Asystent kuratora, współorganizator wystaw czasowych w MPPP w Gnieźnie (własnych i we współpracy z innymi placówkami muzealnym) w latach 1997-2015, m.in.: „Sztuka Chin i Japonii. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” (1997), „Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem” (cykl wystaw ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, 5 edycji – plakat francuski, fiński, niemiecki, szwajcarski, duński, 1997-2005), „Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” (2000), „Tendencje. Szkło, tkanina, ceramika od lat 50. XX wieku do dzisiaj – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” (2003), „Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (2004), „Bunt – Der Sturm – Die Aktion. Polscy i niemieccy ekspresjoniści” (2011/2012), „Otwarte okno ikony. Ikony staroobrzędowe ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” (2014), „II wystawa plastyków gnieźnieńskich” (2014/2015).
 

Redaktor, redaktor techniczny, autor projektów edytorskich i producent kilkudziesięciu publikacji (książek, katalogów, informatorów) wydanych przez MPPP w Gnieźnie od 1997 roku, m.in.:
- 
Sztuka Chin i Japonii (1997),
Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem (plakat francuski, fiński, niemiecki, szwajcarski, duński, 1997-2005),
L. Wetesko, Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce (1997),
Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej (1998),
Gniezno mater ecclesiarum Poloniae (Gniezno, matka kościołów Polski) (2000),
Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (2000),
Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich (2001),
Piękno nieprzemijające. Sztuka pradziejowa ziem polskich (2002, nagroda Sybilla 2002 za wystawę),
- Tendencje. Szkło, tkanina, ceramika od lat 50. XX wieku do dzisiaj (2003),
- T. Janiak,
Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (2003),
Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku (2003),
Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku” (2004, projekt edytorski),
Początki architektury monumentalnej w Polsce (2004, projekt edytorski, nagroda Towarzystwa Miłośników Gniezna za publikację),
Wielkopolska brać cechowa w okresie staropolskim (2005, projekt edytorski),
- S. Pasiciel,
Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie (2006, projekt edytorski),
F
ranciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku (2006, projekt edytorski),
Günther i Lange. Wielkopolskie oficyny wydawnicze (2006, projekt edytorski); Muzeum dla Gniezna (2007, projekt edytorski),
- L. Wetesko,
Ars scribendi.  O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce (2008, projekt edytorski, nagroda Sybilla za wystawę),
Bunt – Der Sturm – Die Aktion. Polscy i niemieccy ekspresjoniści (2011),
- T. Tomkowiak,
Tajemnice Gniezna. Errata do dziejów miasta w latach 1919-1960 (2012/2014, projekt edytorski),
- T. Janiak,
Polska około roku 1000 (2012),
Gniezno – miasto królów (2012),
- E. Urbaniak,
Gnieźnieńska oficyna wydawnicza Jana Bernarda Langego (2013, projekt edytorski),
Początki państwa polskiego. Informator (2013, projekt edytorski, współpraca),
- Studia nad dawną Polską, t. 3, red. T. Sawicki (2013),
- M. Andrałojć, J. Sawicka,
Praprabajki. Archeologia dla dzieci (2014,
- S. Pasiciel,
Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy (2014, proj. edytorski),
Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań (2014),
- J. Gryguć,
Tysiąc lat temu w Gnieźnie (2014),
- J. Gryguć,
Jak w Gnieźnie królów koronowano? (2014),
Otwarte okno ikony. Ikony staroobrzędowe ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (2014),
Polskie odznaki wojskowe z lat 1914–1939. Informator (2014),
- E. Kowalska,
II wystawa plastyków gnieźnieńskich (2014, projekt edytorski),
Dawna wytwórczość na ziemiach polskich (2015),
- Studia nad dawną Polską, t. 4, red. T. Sawicki (2015),
Chrzest - św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna (2016; projekt edytorski),
- Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek) (2016),
- Studia nad dawną Polską, t. 5, red. T. Sawicki (2017).

Redaktor wydawniczy „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (t. 1-3/2015-2017).

---

Dariusz Stryniak – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w MPPP w Gnieźnie od września 1996 roku (z przerwą w latach 2008-2010). Oprócz działalności wystawienniczej i wydawniczej zajmuje się (zajmował) m.in.: redagowaniem strony internetowej muzeum, tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z dotacji MKiDN oraz funduszy unijnych, współpracą z mediami, korektą i redakcją tekstów, opracowaniami na temat zabytków i in. Od 2016 roku jest opiekunem zbiorów artystycznych MPPP w Gnieźnie.

#DariuszStryniak #adiunk #wydawnictwa #HistoriaSztuki