Lidia Piotrowska-Cześnik

fot. Tori Ferenc

Lidia Piotrowska - Cześnik
Starszy konserwator zabytków
Dział Naukowy |  Pracownia konserwatorska

e: lidia.czesnik@muzeumgniezno.pl
t:  61 426 46 41 w. 212

Prowadzi samodzielną pracownię konserwatorską w której opiekuje się zabytkami muzealnymi poprzez ich  oczyszczanie, klejenie, wzmacnianie i rekonstruowanie; dokumentuje ich stan na fotografiach i opisuje stan  np. przed wypożyczeniem do innych muzeów.


Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu w 1992 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w specjalności konserwacja rzeźby kamiennej i detali architektonicznych. Od 1993 r. do 2011 r. pracowała jako konserwator zabytków w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie kierowała Pracownią Konserwacji Ceramiki, Szkła i Kamienia.

Od 2010 r. pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jako samodzielny starszy konserwator zabytków. W 2014 r. nadzorowała prace i kierowała projektem dofinansowanym w 80% przez MKiDN na zadanie zrealizowane pod nazwą „Konserwacja najliczniejszego w Polsce zbioru średniowiecznych kafli piecowych z Muzeum PPP w Gnieźnie”, którego efektem jest ponad 70 sztuk kompletnych kafli gotyckich po konserwacji. Pasjonuje się  konserwacją rzeźb kamiennych, szczególnie tych wykonanych z białego marmuru carraryjskiego. Interesuje się metodami konserwacji zabytkowej ceramiki zwłaszcza kafli piecowych barwnie szkliwionych.

Wybrana bibliografia:

Artykuły:

  • Konserwacja rzeźb kamiennych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, [w:] Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, Materiały z konferencji naukowej i Pierwszego Zjazdu Absolwentów; (red.) prof. J. Łukaszewicz, wydawnictwo UMK Toruń 1999 r., s.131-147.
  • Konserwacja marmurowego popiersia dr. Hugo Lemcke ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie; [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2-4 (61-63) 2005; wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, f-ma Zajączkowska-Kłoda, Łódź 2005 r.
  • Od Carrary do cementu – problematyka konserwatorska wybranych rzeźb XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, [w]: Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje; Materiały z seminarium Naukowego Szczecińskiego Oddziału SHS, Szczecin 18-19 listopada 2005 r., wydawnictwo MNS Szczecin 2008 r., s.187-193.
  • Late-Gothic Wall-Paintings in the Franciscan Church of Saint John the Evangelist in Sttetin/Szczecin (Konserwacja późnogotyckich malowideł ściennych w pofranciszkańskim kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, [w:] Die Bischofsresidenz Burg Ziesar und ihre Kapelle; Dokumentation der Wandmalereien im Kontext der spatmitellelalterlichen Kunst-und Kulturgeschichte der Mark Brandenburg und angrenzender Regionen; pod red.: C. Bergstedt, H.-D. Heimann, H. Krohm, W. Sitte, Berlin-Brandenburg 2009, s.288-293, (współautorstwo : Lidia und Lesław Czesnik)
  •  Konserwacja i rekonstrukcja marmurowej rzeźby Johanna Gottfrieda Schadowa z 1793 roku przedstawiającego postać Fryderyka II Wielkiego, [w:] Fridrich der Grosse Johann Gottfried Schadow aus der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie (Nationalmuzeum Stettin); pod red.: K. Gehrmann, D. Kacprzak, J. Klebs; Schriftenreihe der Schadow Gesellschaft Berlin e.V., Berlin 2011, Band XIV, s.76-92.
  • Kamienny krzyż pokutny z 1542 roku. Historia, badania i przebieg konserwacji, [w:] Renowacje i zabytki, Nr2 (54)  2015 r., kwartalnik ogólnopolski, tom: Stargard, s.114-118.
  •  Zabytki dla konserwatorów są jak listy z przeszłości, [w:] Sztuka i czas. Katalog wystawy dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej  Muzeum PPP w Gnieźnie, grudzień 20015 r., s.11-14.
  • Gnieźnieńska wyprawa w wiek XV. Konserwacja i rekonstrukcja gotyckich kafli piecowych ze zbiorów Muzeum PPP w Gnieźnie, w: Gniezno, rocznik muzealny 2015 r.

 

 

#LidiaPiotrowskaCześnik #konserwator #zabytki