Jakub Pera

fot. Tori Ferenc

Jakub Pera
Kierownik
Dział Administracji i Obsługi Technicznej

e: jakub.pera@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 217 | 690 986 663

Kieruje działaniami zapewniającymi sprawne funkcjonowanie instytucji w świetle obowiązujących aktów prawnych dotyczących m.in. prawidłowego wydatkowania środków publicznych, zapewniania bezpieczeństwa ludzi i zbiorów, działania urządzeń i systemów zainstalowanych w budynku.

Dba, wraz z pracownikami ekipy technicznej, o zabezpieczenie wszelkich potrzeb pracowników merytorycznych związanych z działalnością statutową Muzeum. Odpowiada za płynne i bezawaryjne działanie każdego urządzenia poczynając od myszki komputerowej, na centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej i systemach bezpieczeństwa kończąc. Nadzoruje czynności związane z remontami, inwestycjami i dostawami, a także czuwa nad należytym przebiegiem procedur związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

#JakubPera #techniczni #zamówienia