Wielkopolskie muzealia dostępne w Internecie!

Łuczywko, X-XI w., ze zbiorów MPPP w Gnieźnie, autor digitalizacji: Zbigniew Kańczukowski (pracownia fotografii f/4)

Kilka miesięcy wytężonej pracy, kilkadziesiąt tysięcy zdjęć różnych przedmiotów i skanów dokumentów – łącznie ponad 7 tysięcy zdigitalizowanych zabytków! Tak w dużym skrócie wygląda podsumowanie projektu „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej”.

Te znaczące dla wielkopolskiej kultury przedsięwzięcie jest efektem współpracy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz naszego Muzeum. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie wyniosło aż 303 tysiące złotych. Idea przyświecająca projektowi zakłada upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Wielkopolski za pośrednictwem internetu. Cyfrowe wersje muzealiów, które zostaną udostępnione pod adresem: www.muzeawielkopolski.pl, pochodzą łącznie z ośmiu kolekcji muzealnych z Gniezna i Kalisza.

W naszym Muzeum zdigitalizowano m.in.: zabytki archeologiczne obrazujące cały przekrój kultury materialnej w okresie wczesnego średniowiecza, największą w Polsce kolekcję kafli renesansowych i gotyckich, obrazy i litografie z przełomu XIX i XX w., fotografie i pocztówki z dawnego Gniezna.

Z kolei w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w cyfrowy sposób utrwalono „Skarby doliny Prosny” – kolekcję 600 zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych dotyczących osadnictwa kaliskiego; pocztówki, zdjęcia, litografie, drzeworyty ukazujące architekturę i przestrzeń miejską Kalisza i kaliskich przedmieść od XVIII do poł. XX w.; rysunki, szkice i przedwojenne drzeworyty, powojenne prace, dokumenty, korespondencję, fotografie i szkicowniki z archiwum Tadeusza Kulisiewicza; prace kaliskich artystów.

Digitalizacja ma kluczowe znaczenie dla ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Cyfrowe odwzorowania muzealiów stanowią swoistą „kopię zapasową” zabytków, po których zostaje ślad, nawet w przypadku
zniszczenia czy zaginięcia oryginału. Dostęp do zdigitalizowanych zbiorów ułatwia również prowadzenie badań naukowych. Po trzecie, prezentacja eksponatów w formie cyfrowej pozwala na zaprezentowanie zbiorów muzealnych osobom na całym świecie.

Nie inaczej będzie w przypadku zdigitalizowanych kolekcji z Kalisza i Gniezna. Tutaj na podkreślenie zasługuje jeszcze ich ogromna różnorodność – zarówno w zakresie tematyki, typów (zabytki archeologiczne, sztuka, archiwalia, druki ulotne, źródła), jak i chronologii zbiorów (pradzieje, średniowiecze, renesans, XVIII-XX w). W internecie udostępnionych zostanie ponad 600 cyfrowych odwzorowań zabytków archeologicznych z kolekcji obu wielkopolskich muzeów. Łącznie w ramach projektu wykonano 24 tysiące skanów, w tym 50 w formie 3D, a w efekcie prac zostanie udostępnionych 7 tysięcy muzealiów. Taka ich ilość sprawia, że kalisko-gnieźnieński projekt stał się największym tego typu, w tej części kraju. Stanowi on również pierwszy krok ku stworzeniu Cyfrowego Muzeum Wielkopolski, w którym można będzie obejrzeć zbiory wszystkich muzeów z naszego województwa.

#digitalizacja #zabytki #archeologia #historia