Otwarcie wystawy „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”

Kuratorzy wystawy w żartobliwiej formie zaprosili do oglądania ekspozycji, fot. MPPP w Gnieźnie

24 lutego o godz. 13.00 wspólnie ze szczecińskim oddziałem Instytutu Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk otworzyliśmy wystawę czasową pn. „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”. Będzie ją można podziwiać do 16 lipca 2017 r.

Czy wikingowie żyli w Polsce 1000 lat temu, a ich długie łodzie pływały po Odrze, Warcie i Wiśle? Czy państwo polskie stworzyli najeźdźcy zza morza? Czy Mieszko I był dzikim wikingiem, który na głowie nosił hełm z rogami? Te i inne pytania pojawiają się w różnych publikacjach popularnonaukowych i na forach internetowych dedykowanych fascynatom wczesnego średniowiecza. Nasza wystawa jest odpowiedzią na swoistą modę „na wikingów”, która panuje obecnie w Polsce. Celem, jaki postawiliśmy sobie przy okazji wystawy, jest przede wszystkim pokazanie tych nielicznych w rzeczywistości zabytków archeologicznych wytworzonych przez mieszkańców dawnej Danii, Szwecji czy Norwegii we wczesnym średniowieczu, a znalezionych w Polsce. Jest nim również próba ukazania rzeczywistej skali obecności Skandynawów w dorzeczu Odry i Wisły oraz odpowiedzi na pytanie: co oni tutaj robili? Mamy nadzieję, że wystawa zainspiruje wielu naszych zwiedzających, nie tylko fascynatów historii, do indywidualnych poszukiwań odpowiedzi na pytania związane z wikingami na podstawie wyników badań i ich naukowych interpretacji.

Więcej informacji na temat wystawy TUTAJ

Wystawie towarzyszyć będzie także szereg działań populatyzatorskich, a także konferencja popularnonaukowa z udziałem archeologów, historyków – specjalistów zajmujących się początkami państwa polskiego oraz wczesnośredniowieczną Skandynawią.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę oraz Facebooka – o wszystkich wydarzeniach będziemy informować także przez NEWSLETTER.

#wernisaż #wikingowie #skandynawia #NowaWystawa