”Symbole naszej historii”

fot. MPPP w Gnieźnie

1 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali edukacyjnej naszego Muzeum Tomasz Sawicki (Zastępca Dyrektora MPPP w Gnieźnie) otworzył wystawę czasową "Symbole naszej historii". Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie i jest to wystawa objazdowa, którą w naszym Muzeum można było oglądać do 30 marca 2017 r.

Zaprosiliśmy dzieci, młodzież i dorosłych  do podróży poprzez symbole! Te mniej i bardziej znane - takie, które na dłużej lub na stałe zostały osadzone w życiu ludzi i te, które przeminęły wraz z czasami, które symbolizowały. Szczególne miejsce na wystawie poświęcono symbolice państwowości - godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Są one na tyle powszechne w naszym codziennym życiu, że często przechodzimy obok nich bezwiednie, przwie że ich nie zauważając. Dlatego też autorzy wystawy chcieli zachęcić do zapoznania się z ich genezą i historią.

Na wystawie znalazły się również znaki, które stały się symbolami swoich czasów - godła, logotypy, odznaczenia, a nawet przedmioty, które nie tylko były powszechnie znane sobie współczesnym, ale też są obrazem przeszłości dla nas. Autorzy wystawy podkreślają, że nie jest możliwym pokazać wszystkiego z czym możemy kojarzyć jakiś okres historii Polski. To dlatego dokonano wyboru, który ma być zachętą do szukania wokół siebie tego z czym kojarzymy miejsce i czas, w którym żyjemy.

___________________________________________

"Symbole naszej historii" - wystawa czasowa

czas trwania: 1 marca - 30 marca 2017 r.
otwarcie: 1 marca 2017 r., godz. 13.00
autorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie
koordynator: Marta Karalus-Kuszczak (MPPP w Gnieźnie)

 

#historia #wystawa #symbole #godło #flaga