II wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku

wystawa czasowa | czas trwania: 25 listopada 2014 - 29 marca 2015

Wystawa nawiązywała do wydarzenia, które miało miejsce w październiku 1945 roku. Wówczas to zorganizowano w Gnieźnie pierwszą ekspozycję miejscowych plastyków. To wydarzenie sprzed prawie siedemdziesięciu lat stało się pretekstem do zorganizowania ekspozycji zatytułowanej II wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku.

W scenariuszu ujęto artystów urodzonych w Gnieźnie i najbliższej okolicy, legitymujących się świadectwem ukończenia liceum plastycznego lub dyplomem wyższej uczelni artystycznej. W wyniku poszukiwań powstał katalog obejmujący 52 plastyków, z których 25 posiada gnieźnieńskie korzenie. Wystawa prezentuje prace 43 artystów. Składa się z ponad 150 dzieł wykonanych w różnych technikach plastycznych: malarstwo, akwarela, pastel, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina i instalacja.


Wystawa była próbą przedstawienia różnorodnych działań artystycznych kilku pokoleń oraz konfrontacją ich osiągnięć twórczych. Przybliżała różne postawy wobec świata, uznanych wartości i konwencji. Artyści sięgali nie tylko do dawnych technik i stylistyk, ale też wykorzystywali do własnych potrzeb najnowsze możliwości współczesnej techniki. Wystawa była przeglądem, konstrukcją fragmentaryczną i nie posiadała charakteru wartościującego.


Zaprezentowane na wystawie prace pochodziły ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz kolekcji Muzeum Początków Państwa Polskiego. Jednak zdecydowaną większość prac udostępnili sami artyści lub ich rodziny.

Gnieźnieńska ekspozycja miała przywołać z niepamięci nazwiska artystów zapomnianych. Przypomnieć znanych i przedstawić nieznanych. II Wystawa Plastyków Gnieźnieńskich była swoistym ukłonem w stronę twórców i społeczeństwa.

kurator wystawy:   Elżbieta Kowalska
oprawa plastyczna: Izabella Rybacka

plakat (PDF)

katalog wystawy

_________________________________________________________________________________________________________________

artyści prezentowani na wystawie:

Robert BARTEL 
Joanna BARTEL 
Elżbieta BINKOWSKA 
Emilia BŁASZAK-LORIA 
Karol BRUDZEWSKI 
Tomasz BUKOWSKI 
Krzysztof BURGHARD 
Marceli DERENGOWSKI 
Stefan ENGLER 
Wiktor GOSIENIECKI 
Jarosław GRYGUĆ 
Włodzimierz HABEL 
Mieczysław KOŚCIELNIAK 
Carl KOWALCZEWSKI 
Paul Ludwig KOWALCZEWSKI 
Mieczysław KRYWULT 
Wincenty KRZYMIENIEWSKI 
Henryk KUJAWSKI 
Wojciech KUJAWSKI 
Eryk KUSZCZAK 
Sławomir KUSZCZAK 
Siegfried LABOSCHIN 
Teresa ŁUBIŃSKA-KALINOWSKA 
Hanna ŁUCZAK 
Jerzy MAROSZ 
Marian MATYASZCZYK 
Danuta MĄCZAK 
Teresa MŁODZIENIAK 
Henryk MUSIAŁOWICZ 
Bartosz MUSZYŃSKI 
Kazimierz MUSZYŃSKI 
Ewa NOWICKA-TRĘBSKA 
Mirosława OFERTOWICZ 
Przemysław OLCZAK 
Wojciech PODLASZEWSKI 
Leonard POPEK 
Halina RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ 
Włodzimierz SIWIERSKI 
Stanisław SMOGULECKI 
Jacek STRZELECKI 
Stefan SZMAJ 
Jerzy TYSZKIEWICZ 
Tadeusz WALKOWSKI

#