”Spotkania z żywą historią” - wczesnośredniowieczne stroje i tkaniny

 fot. FOTOSTUBE

"SPOTKANIA Z ŻYWĄ HISTORIĄ"  -  nowa propozycja zajęć popularyzatorskich w naszym Muzeum. Spotkania skierowane są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 30 marca 2017 r. odbyły się pierwsze w tym roku tego typu zajęcia, pn. "Wczesnośredniowieczne stroje i tkaniny".

Naszym celem jest szersze zapoznanie uczestników z wiedzą na temat historii, kultury i obyczajów z różnych etapów dziejowych naszego kraju. Sięganie po takie tematy i formy ich przekazania ma wspomóc poszerzanie świadomości narodowej oraz przybliżanie najdawniejszej i nowożytnej historii Polski. Proponujemy interaktywne zajęcia stanowiące rozrywkę i przygodę. Wiedza historyczna i regionalna dociera do ucznia w sposób obrazowy i przekonywujący. Tego rodzaju edukacja odznacza się wysokim poziomem merytorycznym oraz jest uzupełnieniem wiedzy przewidzianej przez szkolny program nauczania.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 60 minut

9.00 – I grupa

10.30 – II grupa

12.00 – III grupa

Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Koszt: 5 zł./os., opiekunowie grup bezpłatnie

Na zajęcia obowiązywały zapisy. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz Facebooka - już wkrótce ogłosimy nowy termin i temat zajęć!

 

Kto poprowadził zajęcia?

Małgorzata Krasna-Korocińska

Archeolog i muzealnik. Absolwentka i doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Od ponad 12 lat zajmuje się archeologią eksperymentalną, początkowo związaną wyłącznie z tematyką zielarstwa i chemii roślinnej w pradziejach i średniowieczu, z czasem dodatkową specjalizacją stało się także tkactwo i rekonstrukcje odzieży.

 

#popularyzacja #spotkanie #historia #średniowiecze