Studia nad dawną Polską tom 1

Studia nad dawną Polską  [tom 1]

redakcja: Tomasz Sawicki

publikacja bezpłatna

POBIERZ PLIK ► Studia_nad_dawną_Polską [plik PDF 7,81 MB]

154 s. - publikacja elektroniczna [PDF]
ISBN 978–83–61391–08–1
Gniezno 2008

W październiku 2007 roku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie podjęło cykl wykładów o tematyce związanej z najdawniejszymi dziejami ziem polskich, a tak szerzej, z zagadnieniami kultury i duchowości średniowiecza pod wspólnym hasłem Studia nad dawną Polską. Do czerwca 2008 roku odbyło się dziewięc wykładów, przygotowanych specjalnie dla naszej placówki przez najwybitniejszych badaczy środowiska poznańskiego - historyków, archeologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli nauk pokrewnych, jak również gości z innych ośrodków w kraju.

Zamów publikację książkową:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

#