Studia nad dawną Polską tom 3

Studia nad dawną Polską  [tom 3]

Redakcja naukowa: Tomasz Sawicki
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

redakcja: Tomasz Sawicki

publikacja bezpłatna

POBIERZ PLIK ► Studia_nad_dawną_Polską [plik PDF 123 MB]

204 s. - publikacja elektroniczna [PDF]

Gniezno 2013
ISBN 978-83-61391-60-9

Od października 2008 roku nasze Muzeum rozpoczęło kolejny cykl wykładów (edycja II) poświęconych najdawniejszym dziejom ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem kultury okresu średniowiecz w Wielkopolsce. Do czerwca 2009 roku zaprezentowano dziewięć wykładów w ramach Studiów nad dawną Polską, przygotowanych nierzadko specjalnie dla naszej placówki przez wybitnych naukowców środowiska poznańskiego oraz zaproszonych gości z innych ośrodków w kraju m.in. archeologów, historyków, historyków sztuki, numizmatyków i archeozoologów.

Wykłady, podobnie jak w poprzedniej edycji były skierowane głównie do środowisk gnieźnieńskich, głęboko zainteresowanych poznawaniem historii i najnowszych osiągnięć jej nauk pomocniczych. Cechą szczególną wystąpień naukowców był przystępny dla słuchaczy sposób przekazu, nijednokrotnie bardzo skomplikowanej problematyki badawczej.

Zamów publikację książkową:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

#